HVEM ER CLC?

Certified Living Concept (i daglig tale CLC) er etableret i 2022. Vores mission er at bidrage til at forbedre verdens klima ved at bæredygtighedscertificere alle former for bygninger.

Vi er tre gamle venner, som alle bliver uddannet på forskellige niveauer indenfor bæredygtighed og certificering af bygninger. Efter gennemført uddannelse består CLC af hhv. en DGNB-auditør, en DGNB-konsulent og en bæredygtighedskonsulent. Vi kan også certificere byggeri med Det nordiske Svanemærke. Se mere om vores certificeringer her.

Den højeste certificering er DGNB-auditør, og den fik vi i hus september 2022. Det betyder for dig, at vi allerede nu kan starte processen med at certificere din bygning. 

Udover på kontoret mødes vi jævnligt i vandrestøvler. Med trangia, kaffe, kage og små skarpe lykkes det os at gå pænt mange kilometer og bevare den gode stemning - og er nogenlunde bæredygtige (ift. rygsækkene) også sidst på dagen. 

VI ER 3 PARTNERE

INGE MARIE FRUERLUND

Inge Marie har haft egen tegnestue siden 2000. 

KOMPETENCER:

Projektledelse og projektering af boliger, erhverv, klinikker, undervisningsbygninger, plejehjem, ungdoms- og børneinstitutioner

Projektledelse og projektering køle-fryseanlæg til industrien

Daglig kontakt til kunder, forretnings-forbindelser og myndigheder i arbejdet som leder

Laboratorieleder geoteknik for anlægsarbejder og bygninger


Kontakt Inge Marie på 21275563
eller imf@clcaps.dk

PER HØG

-Udlært tømrer og videreuddannet til byggetekniker.

Efteruddannet indenfor arbejdsmiljø, brandrådgivning, screening af bygninger for miljøfarlige stoffer.

Efteruddannelse i certificeret rådgiver bæredygtigt byggeri, DGNB-konsulent, LCC, LCA, DGNB-auditor samt konsulent i svanemærket byggeri.

KOMPETENCER:

Projektering og projektledelse af boliger, erhverv, klinikker, undervisnings-bygninger, plejehjem, ungdoms- og børneinstitutioner

Byggeledelse nybyggeri samt ombygning af bygninger i drift

Byggeledelse ved bygninger med højt sikkerhedsniveau

Brandteknisk rådgivning og projektering

Koordinator og ledelse i sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen

Rådgivning vedrørende miljøscreening af bygninger


Kontakt Per på 51500165 eller pkh@clcaps.dk

INGE DORTE MANDRUP

Akademiuddannet i HR, ledelse og bestyrelsesansvar.

Efteruddannelse som certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri (2023).

HR-chef med ansvar for tiltrækning, tilknytning, medarbejdertilfredshed samt udvikling og uddannelse af såvel ledere som medarbejdere.

KOMPETENCER:

LCA'er og LCC'er.

Sparring med ledere om mobilisering og motivation af medarbejdere til at arbejde med bæredygtighed.

Udvikling og gennemførelse af interne uddannelsesforløb.

Tovholder og facilitator på processer og projekter, der involverer brugere, beboere og andre interessenter.


Kontakt Inge Dorte på 28441514
eller idm@clcaps.dk