Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Bæredygtigt byggeri forudsætter helhedstænkning og tidlig indsats. Bæredygtighed kan ikke ”drysses” på det enkelte byggeprojekt til sidst, men er velintegreret i byggeriets processer, værktøjer og metoder.

Med uddannelsen Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri har vi den faglige ballast - både når det gælder substans og proces. Som rådgiver eller som projekterende på et bæredygtigt byggeri, er vi dem, der kan stille de relevante spørgsmål, foretage de relevante analyser på rette tidspunkt, bruge de relevante værktøjer samt realisere begrebet bæredygtighed igennem byggeriets processer.

DGNB-certificering

DGNB er en certificering, som både dækker miljø, økonomi og det sociale felt.
DGNB er et omfattende værktøj til at skabe ro, retningslinjer og overblik i en ofte kompleks byggeproces. DGNB bygger på FN’s definition af bæredygtighed. I DGNB-systemet evalueres et byggeri eller byområde ud fra seks hovedområder: Miljømæssig kvalitet, økonomisk kvalitet, social kvalitet, teknisk kvalitet, proceskvalitet og områdekvalitet. Kriterierne opdateres løbende, i takt med, at branchen får ny viden og praksis. DGNB er den mest omfattende certificering, vi tilbyder - og den, der er lovkrav om. 

Svanemærket

Et svanemærket byggeri er godt for både sundhed, miljø og økonomi. Det lever op til skrappe krav i hele livscyklus og er bl.a. kendetegnet ved et lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi og et godt indeklima ved hjælp af krav til bl.a. dagslys, ventilation og fugtsikring. Det lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter og til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ. Vi kan certificere dit byggeri efter det nordiske svanemærke. Klik på ikonet for at lære mere. 

Certificeret miljørådgiver

Vi har deltaget i kurset 'Certificeret Miljørådgiver' hos Molio, og kender dermed reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og miljø i forbindelse med miljøsanering ved nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Vi har grundlæggende viden om de farlige stoffer, man kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet.   

LCAbyg

LCAbyg er et værktøj, der beregner livscyklusvurderinger for bygninger. Det beregnes over hele bygningens livscyklus og inkluderer derfor fremskaffelse af råvarer, produktion af byggematerialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og eventuelt genanvendelse af bygningsdele og byggematerialer.

LCA bliver et krav til alle typer af byggeri fra 1. januar 2023.

LCCbyg

LCCbyg er et værktøj, der beregner totaløkonomi og fremstiller en overskuelig oversigt over levetidsomkostninger for et helt byggeri og for enkelte bygningsdele. LCCbyg kan bl.a. hjælpe beslutningstagere med at sammenligne to eller flere alternativer, som har forskellige omkostningsprofiler over tid.

Green Building Council

Vi er medlem af GBC, som er den danske administrator af DGNB, som omfatter
  • Lavere miljøpåvirkninger 
  • Billigere drift og vedligeholdelse 
  • Sundere boliger, skoler, kontorer etc. 
  • Ensartet kravspecifikation 
  • Værktøj til styring af målsætninger, roller og ansvar
  • Bedre proces med færre fejl og mangler