Vi kan rådgive dig og certificere dit byggeri

Rådgivning

Vi kan rådgive dig om bæredygtigt byggeri. Uanset om du vil bygge et énfamiliehus, et plejehjem, en kontorbygning, en skole eller andet, vil du møde krav og barrierer, som vi kan hjælpe dig over. Kravene strammes løbende, og det kan være vanskeligt at holde sig opdateret på dem.

Vi er ikke i tvivl om, at dine kunder/ lejere/ brugere/ beboere i stadig større grad vil efterspørge bæredygtigt byggeri, når de skal træffe en beslutning. 

JDH BYG er en af de ambitiøse spillere i branchen med 'et stærkt sammenhold - stærke resultater'. De bygger bl.a. med træ, halm, skruefundamenter og andre spændende løsninger - og vi regner på deres LCA'er.

Hos Thy Tiny House har de en mission. Under mottoet 'De mest bæredygtige kvadratmeter er dem, vi ikke bygger' sætter de ambitionsniveauet højt ift. at bygge små boliger, som oven i købet monteres over jorden, så de kan flyttes. Vi hjælper med at sikre bæredygtigheden. 

Hos tømrerfirmaet Anders Andersen A/S i Hanstholm sætter de barren højt, og de har allerede startet deres grønne rejse. Den bidrager vi til - med stor glæde. 

Vi har også beregnet en LCA for BM Byggeindustri i Hobro, som udfordrede os på at sænke deres egen allerede meget ambitiøse LCA-mål på modulbyggeri i træ. Og det kunne vi! 

Certificering

Vi kan certificere dit byggeri efter DGNB og Svanemærket, de to standarder, der i øjeblikket er vigtigst.

Der er nu krav om udarbejdelse af LCA på alle byggerier. Og vi forventer, at CO2-grænseværdierne løbende strammes for alle typer af byggerier.

Processen

Vi lægger vægt på, du får præcis så tæt kontakt med os, som du har brug for. Typisk vil vi indlede med et besøg hos dig, hvor vi sammen udvikler en skitse til forløbet. Vi holder snor i processen, og tager ansvar for, at det spiller fra skitseprojekt, til certificeringen er hjemme. 

FN's 17 verdensmål

Ved at gøre vores bygninger mere bæredygtige såvel i byggefasen som i hele byggeriets levetid, bidrager vi til at forbedre klodens klima - og det er vores overordnede mission. For alles skyld.

Vi ønsker at yde vores bidrag til at nå FN’s 17 verdensmål gennem disse tre delmål:

Vores tre verdensmål

Verdensmål nr. 3

Sundt liv og trivsel - herunder gode og sunde boliger - er et af de 17 verdens-mål, som indgår i udviklings-dagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål.

Verdensmål nr. 7

Inden 2030 skal det internationale samarbejde styrkes for at lette adgang til forskning i ren energi og teknologi, herunder vedvarende energi, energieffektivitet og avanceret og renere teknologi indenfor fossile brændstoffer, og for at fremme investeringer i energiinfrastruktur og ren energiteknologi.

Verdensmål nr. 11

Inden 2030 skal alle sikres adgang til egnede og sikre boliger til en overkommelige pris med adgang til grundlæggende tjenesteydelser.

Inden 2030 skal byudvikling gøres mere inkluderende og bæredygtig, og kapaciteten til en inddragende, integreret og bæredygtig bolig-planlægning og forvaltning i alle lande skal styrkes.